ALCOOL ETILICO ABS.99,8% PA (FRASCO PLASTICO ) – EXODO